“บิ๊กจิน” มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง 1.1 หมื่นคน

“บิ๊กจิน” มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง 1.1 หมื่นคน
“บิ๊กจิน” มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 1.1 หมื่นคน หนุนนำความรู้ความสามารถทำประโยชน์เพื่อชาติ

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ห้องประชุมศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดงาน “วันรวมใจพ่อ” ครั้งที่ 10 โดยพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า ตนเคยได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จึงมีความยินดีที่สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติเป็นแกนหลักในการนำบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติจากทุกปี ได้ใช้ความรู้ความสามารถช่วยกันทำประโยชน์ที่ดีกับประเทศชาติ ตนสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีความยินดีที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย
 
ด้านพล.อ.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า การจัดงานเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับพ่อตัวอย่างแห่งชาติ รวมทั้งให้พ่อตัวอย่างและครอบครัวได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิด ทั้งนี้ สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาทำการคัดสรรผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ให้เป็นผู้สมควรได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกตั้งแต่ปีพ.ศ.2523จนถึงพ.ศ.2559 และในปีพ.ศ.2560 มีพ่อตัวอย่างแห่งชาติจำนวน 11,482 ท่าน ปัจจุบันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดำเนินการต่อ อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ มีเป้าหมายรวบรวมพ่อตัวอย่างแห่งชาติให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นพลังร่วมมือร่วมใจทำเพื่อสังคมให้ชนรุ่นหลังได้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีนำไปปฏิบัติสืบไป ยึดมั่นต่อชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์.

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์